Podzimní slavnosti XXIII.


Turnaj ve vybíjené "O pečeného králíka"
Dětský areál - sídlo osady
datum : 21. - 23. září 2012
počet účastníků : 30


Letošní soutěž ve vybíjené byla obsazena pouze třemi družstvy, počasí nás vypeklo a ráno lilo a lilo. Od osmi hodin se déšť sice umoudřil, ale to stačilo na odradění mnoho dětí. Družstvo Ty vole chytej, obhajující loňské vítězství nedorazilo a tak se do boje zapojila družstva úplně nová.
První místo a pečeného králíka získalo družstvo Mořské opice, druhé bylo družstvo Spolek Beta a třetí byli Bílí zajíci.
V neděli již zase bylo krásně slunečno.


PŘEDEŠLÁ      ZPĚT     DALŠÍ